שנתון המשפט העברי

שנתון "המשפט העברי" משמש אכסניה חשובה לפרסום מאמרים בתחום מחקר המשפט העברי.

כרכיו של השנתון כוללים מגוון מחקרים עשירים ואיכותיים בנושאים קלאסיים ומודרניים שכתבו מיטב החוקרים.

כללי התקנת כתב היד ייעשו על-פי המקובל בכתב העת תרביץ.

מקורות משפטיים יופיעו על-פי המקובל בכתב העת משפטים.

  

כתבי יד של המאמרים יש לשלוח לכתובת:

מערכת שנתון המשפט העברי,
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 9190501
או במייל Jewishlaw@savion.cc.huji.ac.il 

יש לצרף למאמר אישור כי כתב היד לא פורסם בעבר וכי לא הוגש ולא יוגש לשיפוט לצורך פרסום בכתב עת אחר כל עוד לא נשלם הליך השיפוט בשנתון המשפט העברי.

 

ארכיון שנתון המשפט העברי

מאמרי השנתון ניתנים לצפייה באתר JSTOR, וכן באתר נבו.