סגל

מנהל המכון

 

בני פורת
פרופ' בנימין פורת

 

 

 
   

הועדה האקדמית

 

דיוויד פלאטופרופ' דיוויד פלאטו

דוד גליקסברפרופ' דוד גליקסברג

אלון הראלפרופ' אלון הראל

ד"ר אורית מלכה
 

 

 

   

חוקרים ועמיתים

 

   

שמשון אטינגר
פרופ' שמשון אטינגר

חנינה בן מנחם
פרופ' חנינה בן מנחם

איתמר ורהפטיג
ד"ר איתמר ורהפטיג
גדעון לייבזון
פרופ' גדעון ליבזון

ברכיהו ליפשיץ
פרופ' ברכיהו לפשיץ

פלטאופרופ' דיוויד פלאטו

מרדכי ראבילופרופ' מרדכי ראבילו  

אליאב שוחטמן
פרופ' אליאב שוחטמן

 

   

 

 

   

מזכירת המכון

 

   

tali

גב' טלי אלגזי