אכן התייחסה האומה היהודית אל המשפט העברי, בכל תקופותיה ובכל תפוצותיה, כאל קניינה המיוחד כחלק מנכסי צאן ברזל של תרבותה. פירושו של דבר, חוק זה שימש בעבר חוקם הלאומי של היהודים, ואף היום נושא הוא אופי לאומי זה לגבי היהודים באשר הם שם.

נשיא ביהמ"ש העליון, שמעון אגרנט, ע"א 191/51 סקורניק נ' סקורניק 

המשפט העברי הוא שיטת המשפט עתיקת היומין שפיתח העם היהודי לאורך אלפי שנותיו ואשר ליוותה אותו בכל גלויותיו. המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים משמש אכסניה המחקרית הראשונה במעלה, בארץ ובעולם, של מחקר המשפט העברי והוראתו. המכון, אשר שוכן על פסגת הר הצופים, הוקם לפני למעלה מחמישים שנים, בשנת 1963, ביוזמת המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס)  פרופ' מנחם אלון ז"ל. בכך הרחיב והעמיק המכון את חקר המשפט העברי, אשר היה אחד מתחומי המחקר הראשונים באוניברסיטה העברית עוד מראשית הקמתה בשנות העשרים של המאה העשרים.

עיגונו של המכון בפקולטה למשפטים ובמכון למדעי היהדות משקף את התפיסה של מייסדיו המשלבת את דרכי המחקר במשפט העברי עם המחקר הקלאסי במדעי היהדות. עיקר הישגיו של המכון הם בארבעה תחומים:

הראשון, העמדת דור חוקרים מעולים שתופסים כיום  עמדות מפתח  במחקר המשפט העברי והוראתו באוניברסיטאות ברחבי הארץ. גם כיום המכון מציע מסגרות ללימודים מתקדמים במשפט עברי (תואר שני ותואר שלישי), שעתידות להצמיח את דור העתיד של החוקרים.

השני, פרסום ספרים ומחקרים ברמה מדעית גבוהה במגוון רחב של נושאים שנועדו, בין היתר, לאפשר נגישות לספרות המשפט העברי ולמקורותיו למורים, לסטודנטים ולאנשי משפט. ביניהם יש למנות את המפעל המונומנטאלי של מפתוח ספרות השו"ת בתקופת הראשונים.

השלישי, הוצאת שנתון המשפט העברי המשמש האכסניה החשובה ביותר במקצוע זה ושרכש במרוצת השנים מעמד של כתב עת חשוב המוביל בתחומו. עשרות כרכיו שהופיעו עד כה כוללים מגוון מחקרים עשירים ואיכותיים בנושאים קלאסיים ומודרניים שנכתבו על ידי מיטב החוקרים.

לאחרונה קיבל המכון לידיו את כתב העת the Jewish Law Annual אשר כרכיו רואים אור במסגרת פרסומי המכון.

הרביעי, יסוד ספרייה בעלת אוסף ייחודי, עשיר ומגוון, בכל תחומי ספרות ההלכה, מחקר המשפט העברי וספרות נלוות, שמשמשת כספרייה החשובה ביותר בתחום זה בארץ ובעולם, ושמשרותיה נהנים תלמידים, חוקרים ומשפטנים.

בשנים האחרונות קלט המכון לחקר המשפט העברי דור חדש של חוקרים צעירים, הממשיכים את המסורת המפוארת של המכון בתחומי המחקר וההוראה. במסגרת המכון מתקיימות פעילות תוססת בתחומי מחקר המשפט העברי והוראתו המשמשת מסגרת לכל העוסקים בתחום.