יצא לאור ספרו של ד"ר בנימין פורת צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל

יולי 16, 2019

יצא לאור ספרו של דר בנימין פורת צדק דלים- עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חזל