קרן זילברג

משה זילברג

אהבה רבה אהב השופט זילברג את המשפט ואף ירא היה מפניו. תולדתו של צירוף זה היה הכבוד שרחש השופט זילברג לחוק. אף בשבתו למשפט לא ישב במקומו ולא סתר את דבריו ולא בז לו אף כי זקן. הוא טרח לפרשו ולהסבירו ולהטעימו ולתרצו ולמתקו.

הוא הניח כי כל דבריו של החוק נאמרו בחכמה ומתוך כוונה תחילה. כוונה זו ניסה השופט זילברג לגלות בחוק עצמו ממנו ומתוכו, כשהוא מתחקה אחריה לפי סימני הדרך והרמזים השונים שהניח המחוקק בחכמתו והניח לשופט לפענחם בתבונתו.

סתירות, חללים, סמיכות פרשיות, לשונות מיוחדים - כל אלה היו לו יתדות לתלות עליהן גופי תורה, הררים תלויים בשערה. לאלה נדמה להם דבר כהר ולאלה כשערה.

אהבה יתרה אהב השופט זילברג את המשפט העברי. בשיטת משפט זו הוא ראה אידיאל של משפט: כוללת ומקיפה את הכול, קשוחה וגמישה, הגיונית וחדה כתער, רכה מוסרית ומתחשבת. את דרך הילוכה של ההלכה ביקש לגלות ואת תורת המשפט שלה ניסח ותיאר מתוך כבוד עמוק לחוק ומתוך כבוד עמוק ללשון כתב השופט זילברג את פסקי הדין שלו ואת מסותיו ומחקריו בשפה מפוארת ובסגנון מופלא.

(פרופ' ברכיהו ליפשיץ, מבוא לכתבי משה זילברג, ירושלים תשנ"ח, עמ' ט-י)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

משה זילברג נולד בשנת 1900 בקובנה שבליטא. בצעירותו למד בישיבות קלם, מיר, סלבודקה ונובהרדוק שבהן נודע כעילוי, ובהמשך למד פילוסופיה באוניברסיטת מרבורג ומשפטים באוניברסיטת פרנקפורט. בשנת 1926 קיבל זילברג תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטת פרנקפורט. בשנת 1929 עלה לארץ, וזמן לא רב לאחר מכן החל ללמד תלמוד ב"אהל שם". זילברג שימש עורך דין במגזר הפרטי עד שלאחר הקמת המדינה צורף לסגל בית המשפט המחוזי, ובשנת 1950 מונה לשופט בבית המשפט העליון, שם פעל עד פרישתו ב-1970. בין השנים 1965-1960 שימש זילברג ממלא מקום נשיאו של בית המשפט. זילברג הוא בין השופטים הבולטים שהובילו את מגמת שילובו של המשפט העברי בפסיקת המשפט הישראלי, כשהתמחותו הייתה בדיני אישות, משפחה וירושה. תלמידו וממשיך דרכו הוא מנחם אלון. במקביל לכהונתו בבית המשפט העליון, שימש זילברג פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית. לאחר פרישתו מבית המשפט העליון, התמסר זילברג לכתיבת מאמרים בנושאי משפט והלכה עד לפטירתו ב-1975. זילברג היה חתן פרס ישראל למשפטים בשנת תשכ"ד, ואף זכה בפרס ביאליק לחכמת ישראל.

בשנת תשנ"ח (1988) הקימו מוקירי זכרו של זילברג את "קרן זילברג", הפועלת במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ומיועדת לקידום מחקר המשפט העברי. כיום, תומכת הקרן בכמה פעילויות מרכזיות, כגון פרס זילברג לעבודות דוקטורט מצטיינות, מלגת דוקטורט במשפט עברי ע"ש זילברג וכן תמיכה בכנס השנתי במשפט עברי (כנס צובה).