פסקי דין

בג"ץ

 1. בג״ץ 98/53 ציגלמן נ' יושב ראש בית הדין הרבני בתל אביב, פ"ד ז 606 (1953). הורדה.
 2. בג״ץ 20/59 קינסלי נ' רושם האגודות השיתופיות, פ"ד יד 2297 (1960).הורדה.
 3. בג״ץ 171/68 חאנזאליס נ' בית־הדין של הכנסיה הפטריארכלית היוונית־אורתודוכסית, פ"ד כג(1) 260 (1969). הורדה.
 4. בג״ץ 353/67 "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' שר התחבורה, פ"ד כב(1) 332 (1968). הורדה.
 5. בג"ץ 214/64 בסן לבית אהרנפלד נ' דייני בית־הדין הרבני הגדול לערעורין, פ"ד יח(4) 309 (1964).הורדה.
 6. בג"ץ 243/62 אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' גרי, פ"ד טז 2407 (1962). הורדה.
 7. בג"ץ 72/62 רופאיזן נ' שר הפנים, פ"ד טז 2428 (1962). הורדה.
 8. בג״ץ 58/68 שליט נ' שר הפנים, פ"ד כג(2) 477 (1970). הורדה.
 9. בג״ץ 328/60 מוסא נ' שר הפנים, פ"ד טז 69 (1962). הורדה.
 10. בג״ץ 295/65 אופנהימר נ' שר הפנים והבריאות, פ"ד כ(1) 309 (1966).הורדה.
 11. בג״ץ 296/68 המועצה המקומית ראש העין נ' שר הדתות, פ"ד כג(1) 301 (1969). הורדה.
 12. בג״ץ 143/62 פונק שלזינגר נ' שר הפנים, פ"ד יז 225 (1963). הורדה.
 13. בג״ץ 29/55 דיין נ' שר הדתות, פ"ד ט 997 (1955). הורדה.
 14. בג״ץ 150/59 ועד עדת הספרדים בירושלים נ' בית־הדין הרבני האזורי בירושלים, פ"ד טו 106 (1961). הורדה.
 15. בג״ץ 130/66 שגב נ׳ בית הדין הרבני האזורי, צפת, פ"ד כא(2) 505 (1967). הורדה.
 16. בג״ץ 222/68 חוגים לאומיים אגודה רשומה נ' שר המשטרה, פ"ד כד(2) 141 (1970). הורדה.
 17. בג״ץ 111/53 קאופמן נ' שר הפנים, פ"ד ז 534 (1953). הורדה.
 18. בג״ץ 60/52 דוד-אלבג נ' שר הבטחון, פ"ד ו(2) 808 (1952). הורדה.
 19. בג״ץ 28/50 מינצר נ' הועדה המקומית לבנין ובנין ערים, תל אביב, פ"ד ד(1) 492 (1950).  הורדה.
 20. בג״ץ 3/58 ברמן נ' שר הפנים, פ"ד יב 1493 (1958).  הורדה.
 21. בג״ץ 267/68 יוסף בראשי ושות' חברה פרטית בע"מ נ' מועצת עירית ירושלים, פ"ד כב(2) 709 (1968).   הורדה.
 22. בג״ץ 163/57 לובין נ' עירית תל־אביב־יפו, פ"ד יב 1041 (1958).  הורדה.
 23. בג״ץ 225/65 דויד נ' המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, פ"ד כ(1) 83 (1966).  הורדה.
 24. בג״ץ 35/48 מ' ברסלב ושות' בע״מ נ' שר המסחר והתעשיה, פ"ד ב(1) 330 (1949).  הורדה.
 25. בג״ץ 202/66 מוניות תל-אביב אגודה רשומה לפי חוק האגודות העתמאני נ' שר התחבורה, פ"ד כ(4) 414 (1966).  הורדה.
 26. בג״ץ 49/54 מלחם נ' השופט השרעי, עכו והמחוז, פ"ד ח 910 (1954).  הורדה.
 27. בג״ץ 301/63 שטרייט נ' הרב הראשי לישראל, פ"ד יח(1) 598 (1964).  הורדה.
 28. בג״ץ 235/68 ר׳ ב׳ נ' הרב הראשי לישראל, פ"ד כג(1) 462 (1969).  הורדה.
 29. בג״ץ 129/63 מטלון (מזרחי) נ' בית הדין הרבני האזורי, תל־אביב־יפו, פ"ד יז 1640 (1963).  הורדה.
 30. בג״ץ 182/64 וסרמן נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז-1957, פ"ד יט 116 (1965). הורדה.
 31. בג״ץ 62/61 זקס נ' הוועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר, ירושלים, פ"ד טו 1516 (1961). הורדה.
 32. בג״ץ 223/67 בן-דב נ' שר הדתות, פ"ד כב(1) 440 (1968). הורדה.
 33. בג״ץ 147/63 כטיב נ' מנהל בית-הסוהר המרכזי, רמלה, פ"ד יז 2412 (1963). הורדה.
 34. בג״ץ 80/63 גורפינקל נ' שר־הפנים, פ"ד יז 2048 (1963). הורדה.
 35. בג״ץ 188/63 בצול נ' שר הפנים, פ"ד יט 337 (1965). הורדה.
 36. בג״ץ 327/63 מזרחי נ' שר־העבודה, פ"ד יח(1) 434 (1964). הורדה.
 37. ד"נ 3/62 שר־הפנים נ' מוסא, פ"ד טז 2467 (1962). הורדה.
 38. עמ"ם 8/57 פלוני נ' יושב ראש המועצה המשפטית, פ"ד יב 900 (1958).הורדה.
 39. עמ"ם 9/55 פלוני נ' יושב ראש המועצה המשפטית, פ"ד י 1720 (1956).הורדה.

 

פלילי

 1. ע״פ 336/61 אייכמן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד טז 2032 (1962). הורדה.
 2. ע״פ 498/62 קרוכמליניק(וב) נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יז 1219 (1963). הורדה.
 3. ע״פ 377/62 לוי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יז 1065 (1963). הורדה.
 4. ע״פ 53/54 אש״ד, מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ח 785 (1954). הורדה.
 5. ע״פ 223/66 תיק נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כ(2) 558 (1966). הורדה.
 6. ע״פ 4/51 פיפרלינג נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ה(1) 1209 (1951). הורדה.
 7. ע״פ 112/50 יוסיפוף נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ה(1) 481 (1951). הורדה.
 8. ע״פ 53/54 אש״ד, מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ח 785 (1954).הורדה.
 9. ע״פ 139/50 גלטאואר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ה(1) 1103 (1951). הורדה.
 10. ע״פ 208/53 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ח 833 (1954). הורדה.
 11. ע״פ 125/50 יעקובוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ו 514 (1952). הורדה.
 12. ע״פ 47/56 מלכה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד י 1543 (1956). הורדה.
 13. ע״פ 312/67 מרדכי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כב(2) 63 (1968). הורדה.
 14. ע״פ 18/64 היועץ המשפטי לממשלה נ' שולמן, פ"ד יח(2) 533 (1964). הורדה.
 15. ע״פ 128/55 היועץ המשפטי לממשלה נ' חברת שרב בע״מ, פ"ד י 1346 (1956). הורדה. 
 16. ע״פ 269/55 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' דוד, פ"ד ט(3) 1823 (1955).הורדה.
 17. ע״פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלה נ' גרינוולד, פ"ד יג 2189 (1958). הורדה.
 18. ע״פ 142/57 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלוני, פ"ד יב 760 (1958). הורדה.
 19. ע״פ 186/55 מיזאן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יא 769 (1957). הורדה.
 20. ע״פ 118/53 מנדלברוט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד י 281 (1956). הורדה.
 21. ע״פ 87/53 אל־נבארי נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ז 964 (1953). הורדה.
 22. ע״פ 178/65 אושה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יט 154 (1965). הורדה.
 23. ע״פ 23/58 בייטנר נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יב 337 (1958). הורדה.
 24. ע״פ 17/59 מאור־מזרחי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יד 1882 (1960). הורדה.
 25. ע״פ 31/50 מלצקי נ' היועץ המשפטי, פ"ד ד(1) 555 (1950). הורדה.
 26. ע״פ 217/68 יזראמקס בע״מ נ' מדינת ישראל, פ"ד כב(2) 343 (1968).הורדה.
 27. ע״פ 458/64 לייצמן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כ(1) 477 (1965). הורדה.
 28. ע״פ 38/49 קנדיל נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ב(1) 813 (1949). הורדה.
 29. ע״פ 141/59 טריביש נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יג 1793 (1959). הורדה.
 30. ע״פ 290/63 נאשף נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יח(2) 570 (1964). הורדה.
 31. ע״פ 44/52 דיאב נ' היועץ המשפטי לממשלת־ישראל, פ"ד ו(2) 922 (1952). הורדה.
 32. ע״פ 40/49 נחמיאס נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ג(1) 127 (1950). הורדה.
 33. ע״פ 35/52 רוטנשטרייך נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ז 58 (1953).הורדה.
 34. ע״פ 141/65 רחביה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כ(2) 376 (1966). הורדה.
 35. ע״פ 46/54 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' סגל, פ"ד ט 393 (1955). הורדה.
 36. ד"נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נ' מתאנה, פ"ד טז 430 (1962).הורדה.
 37. ד״נ 8/68 המטפרסט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כב(2) 536 (1968). הורדה.

 

אזרחי

 1. ע״א 96/60 ״היוגב״ ארגון פועלים להתישבות שיתופית בע״מ נ' גרינברג, פ"ד יד 1555 (1960). הורדה.
 2. ע״א 91/51 ״מדור״ חברה לבנין ולפיננסים בע״מ נ' ביק, פ"ד ה(1) 792 (1951). הורדה.
 3. ע״א 28/52 ״פלס״ חברה לפרסומים בע״מ נ' משרד התחבורה של מדינת ישראל, פ"ד ט 436 (1955).הורדה.
 4. ע״א 109/63 ״שמשון" בתי־חרושת ארץ־ישראליים למלט פורטלנד בע״מ נ' איון, פ"ד יז 2019 (1963).הורדה.
 5. ע״א 208/51 הקר נ' ברש, פ"ד ח 566 (1954). הורדה.
 6. ע״א 128/59 ארתור נ' אוניברסיטה בר־אילן, פ"ד יג 1448 (1959). הורדה.
 7. ע״א 238/53 כהן נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ח 4 (1954).הורדה.
 8. ע״א 507/59 אוצר לאשראי של הפועל המזרחי, אגודה הדדית בע״מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, תל אביב, פ"ד טו 2213 (1961). הורדה.
 9. ע״א 248/53 רוזנבאום נ' זגר, פ"ד ט 533 (1955). הורדה.
 10. ע״א 259/63 חיים נ' קלקשטין, פ"ד יח(3) 662 (1964). הורדה.
 11. ע״א 150/50 קאופמן נ' מרגינס, פ"ד ו(2) 1005 (1952). הורדה.
 12. ע״א 180/51 גולדקורן נ' ויסוצקי, פ"ד ח 262 (1954). הורדה.
 13. ע״א 137/64 וינשטיין נ' קצין התגמולים, פ"ד יח(2) 510 (1964). הורדה.
 14. ע״א 73/49 ויסרברג נ' חברת מיסדי חדרה בע״מ, פ"ד ד(1) 776 (1950). הורדה.
 15. ע״א 298/63 בנק דיסקונט לישראל בע״מ נ' גרבשטיין, פ"ד יז 2814 (1963). הורדה.
 16. ע״א 37/48 בנק הפועלים בע״מ נ' קרבצוב, פ"ד ב(1) 143 (1949). הורדה.
 17. ע״א 507/64 בטאן נ' זאבי, פ"ד יט 337 (1965). הורדה.
 18. ע״א 337/62 ריזנפלד נ' יעקובסון, פ"ד יז 1009 (1963). הורדה.
 19. ע״א 164/67 היועץ המשפטי לממשלה נ' אברהם, פ"ד כב(1) 29 (1968). הורדה.
 20. ע״א 34/61 ועדיה נ' מנהל מס שבח מקרקעים, פ"ד טו 2255 (1961). הורדה.
 21. ע״א 427/58 אשואל נ' אשואל, פ"ד יג 953 (1959). הורדה.
 22. ע״א 503/60 וולף נ' וולף, פ"ד טו 760 (1961). הורדה.
 23. ע״א 190/68 סוטיצקי נ' קלינברוט, פ"ד כב(2) 138 (1968). הורדה.
 24. ע״א 96/50 צעקי נ' כיאט, פ"ד ה(1) 474 (1951). הורדה.
 25. ע״א 448/60 לב נ' המשביר המרכזי, חברה קואופרטיבית להספקה של העובדים העברים בישראל בע״מ, פ"ד טז 2688 (1962). הורדה.
 26. ע״א 226/61 דורון נ' צחובל, פ"ד טז 1911 (1962). הורדה.
 27. ע״א 159/69 רשיד אל חג׳ סלאמה נ' רשיד אל חג׳ סלאמה, פ"ד כג(2) 221 (1969). הורדה.
 28. ע״א 459/59 פינקלשטיין נ' פרושטייר, פ"ד יד 2327 (1960). הורדה.
 29. ע״א 192/63 כדורי נ' הלר, פ"ד יח(1) 144 (1964). הורדה.
 30. ע״א 265/67 מפי בע״מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, תל אביב, פ"ד כא(2) 593 (1967). הורדה.
 31. ע״א 267/58 לקריץ נ' שפיר, פ"ד יג 1250 (1959). הורדה.
 32. ע״א 390/62 רינגר נ' ליאון, פ"ד יז 1662 (1963). הורדה.
 33. ע״א 165/50 עפשטיין נ' זילברשטיין, פ"ד ו 1201 (1952). הורדה.
 34. ע״א 224/51 פריצקר נ' פרידמן, פ"ד ז 674 (1953). הורדה.
 35. ע״א 390/59 רוז'נסקי נ' וייט, פ"ד יג 2149 (1959). הורדה.
 36. ע״א 14/61 עזבון אברבנאל נ' ״מבטחים״ מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע״מ, טו 1849 (1961). הורדה.
 37. ע״א 236/60 עירית נצרת נ' ששון, פ"ד יד 2367 (1960). הורדה.
 38. ע״א 130/50 עמל בע״מ נ' שינדלר, פ"ד ו(2) 710 (1952). הורדה.
 39. ע״א 92/69 ח׳יר נ' ח׳יר, פ"ד כג(2) 197 (1969). הורדה.
 40. ע״א 135/67 פקיד השומה, תל אביב 4 נ' פורת, פ"ד כא(2) 411 (1967). הורדה.
 41. ע״א 360/64 אבוטבול נ' קליגר, פ"ד יט 429 (1965). הורדה.
 42. ע״א 209/54 שטיינר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ט 241 (1955). הורדה.
 43. ע״א 79/69 פרנקישה פלצאינדוסטרי מרקלה ושות' נ' רבינוביץ, פ"ד כג(1) 645 (1969). הורדה.
 44. ע״א 477/68 הופמן נ' מיכאלי־לויטל, פ"ד כג(2) 52 (1969). הורדה.
 45. ע״א 461/62 צים חברת השיט הישראלית בע׳׳מ נ' מזיאר, פ"ד יז(2) 1319 (1963). הורדה.
 46. ע״א 313/59 בלבן נ' בלבן, פ"ד יד 285 (1960). הורדה.
 47. ע״א 256/65 מילר נ' מילר, פ"ד יט 171 (1965). הורדה.
 48. ע״א 563/65 יגר (פלינק) נ' פלביץ, פ"ד כ(3) 244 (1966). הורדה.
 49. ע״א 42/65 דרדיאן נ' ״עמידר״ החברה הלאומית לשיכון בע״מ, פ"ד יט 259 (1965). הורדה.
 50. ע״א 126/51 פלמן נ' שחב, פ"ד ו(1) 313 (1952). הורדה.
 51. ע״א 26/51 קוטיק נ' וולפסון, פ"ד ה(1) 1341 (1951). הורדה.
 52. ד"נ 23/60 בלן נ' המוציאים-לפועל של צוואת המנוח ריימונד ליטוינסקי, פ"ד טו 71 (1961). הורדה.