פרסים

הפקולטה למשפטים מעניקה פרסים שונים בגין הצטיינות בתחום המשפט העברי:

  1. פרס בחנה רחמן: מיועד לתלמידי הפקולטה לכל התארים, וניתן על עבודה מצטיינת במשפט עברי שנכתבה במסגרת הלימודים בפקולטה.
  2. פרס גוזיק ליאו: מיועד לתלמידים מצטיינים הלומדים לתואר שני או שלישי בתחום של משפט עברי.
  3. פרס הרצוג: מיועד להצטיינות בלימודי משפט עברי לתואר שני או שלישי.
  4. פרס רבינוביץ' יעקב: מיועד לתלמידים המצטיינים במשפט עברי וזקוקים לתמיכה כלכלית.
  5. פרס שנרך אדולף: מיועד לתלמידים המצטיינים בלימודי משפט עברי.
  6. פרס דוכן משה: לתלמידי תואר שני או שלישי על עבודה מצטיינת בדיני קניין, דיני קניין רוחני, משפט עברי, משפט רומי או משפט המזרח הקדום. הפרס מוענק על-ידי מכון סאקר למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, בהתאם לקול קורא המתפרסם בנפרד.
  7. פרס זילברג משה: על עבודת דוקטורט או עבודת מוסמך מצטיינת במשפט עברי.

 

לפרטים נוספים