זכויות חברתיות ומשפט עברי

פרויקט זה מוקדש לעיון בפסיקות מובילות של בתי המשפט בתחום הזכויות החברתיות, תוך בחינתן לאור מקורות המשפט העברי. במסגרת הפרויקט נבחנות התרומות שיכול היה המשפט העברי להרים לחשיבה המשפטית בפסקי הדין ולהיתרם מהם. 

הפרויקט נתמך בידי קרן ISF, שבה זכה פרופ' בני פורת.

במסגרת הפרויקט משתתפים תלמידות ותלמידי הפקולטה, העובדים על פסקי דין שונים שנבחרו בקפידה. הקבוצה נפגשת לדיונים משותפים מדי שבועיים.

תכליתו של הפרויקט להוציא לאור ספר המאגד כחמישה-עשר עד עשרים פרקים, אשר כל אחד מהם מוקדש לעיון נפרד באחד מפסקי הדין בראי המשפט העברי.

עד עתה הושלמו הפרקים הבאים, שחלקם כבר ראו אור:

  • 'הזכות לקיום בכבוד בראי המשפט העברי: מעמדה החוקתי', משפטים נא (תשפ"ב), 383
  • 'מדינה, משפחה, רווחה', מחקרי משפט (לקראת פרסום)
  • 'נטל ההוכחה והזכות לקיום בכבוד' (בהכנה)
  • 'קיום בכבוד מהו' (בהכנה)
  • 'אזרחות ותושבות לעניין הזכות לקיום בכבוד' (בהכנה)
  • 'סודיות וכבוד האדם החי בעוני' (בהכנה)
  • 'שינוי קריטריונים לזכאות לקבלת תמיכה' (בהכנה)
  • 'הזכות לקיום בכבוד של העבריין' (בהכנה)
  • 'הזכות לקיום בכבוד בתקופות משבר' (בהכנה)

התלמידים שהשתתפו עד עתה בפרויקט: גל אהרוני, מתת ארביב, אלעד בן-זזון, ינון בראל, תהילה גימפל, יהודה (ג'וד) טרגין, דניאל נצר, יהונדב סמט, מורן הדס עמר, דניאל פלד, שמחה (אברהם) קפלן, חגי שלזינגר, נתנאל שפיגלמן.

 

השתתפות בקבוצה מזכה במלגות מחקר.

 

לפרטים, ניתן לפנות לפרופ' בני פורת.