הוראה

בשנת תשפ"ג יינתנו הקורסים הבאים בתחום המשפט העברי: 

 

קורסים:

  1. פרופ' בני פורת, מבוא למשפט עברי (62100, 62102)
  2. ד"ר יעקב שפירא, גיור וזהות יהודית (62781)
  3. פרופ' בני פורת, משפט עברי ותורות משפט (62637)
  4. פרופ' בני פורת, זכויות חברתיות במשפט העברי (62473)
  5. סדנה מתקדמת במשפט עברי (62562)
  6. משפט מבוים במשפט עברי (62989)

 

סמינרים:

  1. פרופ' דיוויד פלאטו, סוגיות מתקדמות במשפט החוקתי: מבט השוואתי בין המשפט המודרני והמשפט העברי (62783)
  2. ד"ר עדיאל זימרן, דת, משפט ומדינה: תיאוריות וסוגיות מרכזיות (62913)
  3. ד"ר לוי יצחק קופר, ההיסטוריה של החקיקה: מבט השוואתי (62713)
  4. פרופ' בני פורת, סוגיות במשפט הפרטי בראי המשפט העברי והמשפט הישראלי (62890)