הוראה

בשנת תשע"ז יינתנו הקורסים הבאים בתחום המשפט העברי: 

 

שיעורים

 1. פרופ' דיוויד פלאטו וד"ר בני פורת, מבוא למשפט עברי
 2. סדנה מתקדמת במשפט עברי
 3. ד"ר הילה בן אליהו, ספרות השו"ת: רטוריקה, הנמקה וסמכות
 4. השופט משה דרורי, משפחה, רכוש, ממון
 5. פרופ' מיכאל הלפנד, דת, משפט ורב תרבותיות: הניסיון האמריקאי
 6. ד"ר יפעת מוניקדם, המקורות ההיסטוריים של דיני המשפחה במשפט העברי
 7. ד"ר בני פורת,  זכויות חברתיות במשפט העברי
 8. ד"ר בני פורת, דיני חוזים במשפט העברי
 9. ד"ר יעקב שפירא, גיור וזהות יהודית: מקורות המשפט העברי ופסיקת בג"צ

 

סמינרים:

 1. ד"ר אביעד הכהן, דת ומדינה בישראל
 2. פרופ' גדעון ליבזון, סוגיות במשפט משווה יהודי מוסלמי
 3. ד"ר בני פורת, משפט עברי: שיטות מחקר

 

המכון לחקר המשפט העברי מקיים מעת לעת קורסים ייחודיים בנושאים:

 1. המקורות הספרותיים של המשפט העברי
 2. ההיבטים ההשוואתיים של חקר המשפט העברי