הוראה

בשנת תשע"ט יינתנו הקורסים הבאים בתחום המשפט העברי: 

 

קורסים:

  1. פרופ' דיוויד פלאטו וד"ר בני פורת, מבוא למשפט עברי
  2. סדנה מתקדמת במשפט עברי
  3. ד"ר בני פורת, משפט עברי ותורות משפט
  4. ד"ר בני פורת, זכויות חברתיות במשפט העברי
  5. ד"ר הילה בן אליהו, ספרות השו"ת: רטוריקה, הנמקה וסמכות
  6. השופט בן ציון גרינברגר - עקרונות יסוד בסדר הדין: עיון משווה במשפט הישראלי ובמשפט העברי
  7. פרופ' מייקל ברויד, משפט עברי בארצות הברית

 

סמינרים:

  1. ד"ר בני פורת, צדק חלוקתי במשפט הפרטי העברי
  2. פרופ' דוד גליקסברג, דיני מיסים והמשפט העברי: היבטי צדק ויעילות