הוראה

בשנת תשע"ט יינתנו הקורסים הבאים בתחום המשפט העברי: 

 

קורסים:

  1. פרופ' דיוויד פלאטו וד"ר בני פורת, מבוא למשפט עברי
  2. סדנה מתקדמת במשפט עברי
  3. ד"ר בני פורת, משפט עברי ותורות משפט
  4. ד"ר בני פורת, זכויות חברתיות במשפט העברי
  5. ד"ר הילה בן אליהו, ספרות השו"ת: רטוריקה, הנמקה וסמכות
  6. השופט בן ציון גרינברגר - עקרונות יסוד בסדר הדין: עיון משווה במשפט הישראלי ובמשפט העברי
  7. פרופ' מייקל ברויד, משפט עברי בארצות הברית

 

סמינרים:

  1. ד"ר בני פורת, צדק חלוקתי במשפט הפרטי העברי
  2. פרופ' דוד גליקסברג, דיני מיסים והמשפט העברי: היבטי צדק ויעילות

 

 

 

 

המקורות הספרותיים של המשפט העברי

מעת לעת יינתן קורס שעניינו היכרות עם המקורות הספרותיים של המשפט העברי. במסגרתו נארח את מיטב חוקרי מדעי היהדות אשר יפרשו את תמונת המחקר העדכנית בתחומם, ובהשקה שבין תחומי מחקרם לבין חקר המשפט העברי.

  

רשימת ההרצאות:

 

הרצאה ראשונה

החוק המקראי: קווים לדמותו ולאופיו 

פרופ' ברוך שורץ, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

הרצאה שניה:

ספרות בית שני - פרושים וכוהנים ומה שביניהם

פרופ' כנה ורמן, אוניברסיטת בן-גוריון

 

הרצאה שלישית:

קולות 'נשכחים' במדרשי ההלכה - עיון בפרשת רוצח בשגגה בספרי זוטא במדבר

הלל בייטנר, החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה בעברית בירושלים

 

הרצאה רביעית

 ספרות התנאים

ד'ר יאיר פורסטנברג, מלגאי מנדל, סכוליון, האוניברסיטה העברית.

 

הרצאה חמישית

התלמוד הבבלי – התהוות, עריכה ומסירה

ד'ר יואב רוזנטל החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

הרצאה ששית

תלמוד ירושלמי

פרופ' לייב מוסקוביץ', המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן  

 

הרצאה שביעית

ספרות הגאונים

ד'ר עוזיאל פוקס, החוג לתורה שבל פה, מכללת הרצוג, המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה, אוניברסיטת בר-אילן

 

הרצאה שמינית

סיור במכון לכתבי יד בספריה הלאומית.

 

הרצאה תשיעית

חקר גניזת קהיר

פרופ' יעקב שויקה, פרופסור אמריטוס אוניברסיטת בר אילן וראש 'גנזים' – פרויקט פרידברג לחקר הגניזה

 

הרצאה עשירית

ספרות ההלכה בספרד במאות ה- 13 וה – 14  

ד'ר יהודא גלינסקי, המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה, אוניברסיטת בר-אילן

 

הרצאה אחת עשרה

ספרות ההלכה של בעלי התוספות בצרפת במאות ה-12 וה- 13

ד'ר יהודא גלינסקי, המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה, אוניברסיטת בר-אילן

 

הרצאה שתים עשרה

בצילן של מעצמות הלכתיות: אשכנז ופרובאנס בימי הביניים 

ד'ר פנחס רוט, המחלקה למחשבת ישראל ע'ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן גוריון

 

ההיבטים ההשוואתיים של חקר המשפט העברי

רשימת הרצאות:


מפגש ראשון

הערות על משפט משווה קדום

ד"ר הילה בן אליהו, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית (מפגש סגור לסטודנטים בלבד)

 

מפגש שני

משפט המזרח הקדום

ד"ר פיליפ ווקוסבוביץ, אוצר ראשי, מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

 

מפגש שלישי

על נהרות בבל – מסמכי אל יהודו

פרופ'  וואין הורוביץ, ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, מדור אשורולוגיה, האוניברסיטה העברית

 

מפגש רביעי

משפט פרסי 

ד"ר שי סקונדה, עמית במכון בובר ומרצה במדע דתות ובספרות עברית, האוניברסיטה העברית.

 

מפגש חמישי

משפט פרסי 

ד"ר שי סקונדה, עמית במכון בובר ומרצה במדע דתות ובספרות עברית, האוניברסיטה העברית.

 

מפגש שישי

משפט רומי

ד"ר יעקב שטרן, מלמד משפט רומי, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית

 

מפגש שביעי

On the Problem of Roman Influence on the Halakhah and Normative Self-Definition in Judaism

ד"ר יאיר פורסטנברג, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון

 

מפגש שמיני

Legal Fictions in Rabbinic Law

פרופ' לייב מוסקוביץ', המחלקה לתלמוד ותורה שבעל-פה, אוניברסיטת בר אילן


מפגש תשיעי

משפט כנסייתי קדום 

ד"ר יפעת מוניקנדם, עמיתי בובר במדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית


מפגש עשירי

משפט קנוני  ימי הביניים 

ד"ר יפעת מוניקנדם, תכנית בובר במדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית


מפגש אחד עשר

משפט מוסלמי 

פרופ' אמריטוס גדעון ליבזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית


מפגש שנים עשר

זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו

פרופ' אמריטוס גדעון ליבזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית