ספריה

במהלך שנות פעילותו בנה המכון לחקר המשפט העברי ספרייה, בעלת אוסף ייחודי, עשיר ומגוון, בכל תחומי ספרות ההלכה ומחקר המשפט העברי.
לאחרונה מוזג אוסף המשפט העברי בתוך ספריית הפקולטה. תהליך המיזוג הוביל לשדרוג הטיפול באוסף המשפט העברי, שכעת זכה לקטלוג דיגיטלי, המשך רכישה, והפיכך האוסף לניתן להשאלה.

ד"ר אביטל שרון, ספרנית בפקולטה, אחראית על הטיפול באוסף המשפט העברי.

האוסף מרוכז בשני מקומות בספריית הפקולטה, באולם הכניסה ובקומת הביניים.