ברכות לפרופ' ברכיהו ליפשיץ עם צאת ספרו לאור - החיוב ושעבודי הנכסים: בין קניין לבין התחייבות ובטוחה

מרץ 19, 2018

הספר החדש בהוצאת מכון סאקר בשיתוף עם המכון למשפט עברי

 
 
 
lipshitz1