חדשות המכון

עוד

ברכות לפרופ' ברכיהו ליפשיץ עם צאת ספרו לאור ההלכה: על דעת המקום או על דעת הקהל