ערב לכבוד צאתו לאור של הספר "הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון"