כנס צובה העשירי בנושא: "המשפט העברי: מקהילה למדינה"