הזמנה לכנס צובה העשירי, אשר יוקדש השנה לנושא: המשפט העברי: מקהילה למדינה