תשע"ח

תאריך

מרצה

נושא

ד' ניסן תשע"ח – 20.3.18

מפגש פתיחה (למשתתפי הסדנה בלבד)

 

י"א ניסן תשע"ח – 27.3.18

Prof. Stephan Wendehorst,

Institut für Rechts und Verfassungsgeschichte,

University of Vienna

Ius Commune and Particular Laws: Jewish Law between Extreme and Representative Case

כ"ה ניסן תשע"ח – 10.4.18

ד"ר יהודה אלטשולר, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר אילן

מס וחברה: מדיניות המיסוי בקהילת אשכנז וצרפת בימה״ב ומשמעותה החברתית

ט' אייר תשע"ח – 24.4.18

גב' ידידה קורן, החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, אוניברסיטת תל אביב

פיקוח ומשטור היוחסין בספרות חז"ל

ט"ז אייר תשע"ח – 1.5.18

ד"ר אפי שהם שטיינר, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון

שיתופי פעולה פליליים בין יהודים ללא יהודים באירופה של ימי הביניים

כ"ג אייר תשע"ח – 8.5.18

Professor Lawrence Schiffman, Hebrew and Judaic Studies, New York University

The Prohibition of Judicial Corruption in the Temple Scroll and Ancient Jewish

א' סיון תשע"ח – 15.5.18

Dr. Sarit Kattan, The Theology Department at Fordham University

 

Law and Leisure in the Talmudic Corpus and the Theodosian Code: Shabbat, the Lord's Day, and Debates about the Nature of Time

ח' סיוון תשע"ח – 22.5.18

ד"ר חיים שפירא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

בתי הדין במשנה – עיון חדש במשנה סנהדרין פרק א'

ט"ו סיון תשע"ח – 29.5.18

פרופ' אלון הראל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

Necessity Knows No Law: On Extreme Cases and Un-Codifiable Necessities

(בעקבות העיקרון 'עת לעשות לה' הפרו תורתך')

כ"ב סיון תשע"ח – 5.6.18

ד"ר נעמה סט, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר אילן

פסיקת הרב עוזיאל בדיני עגונות

כ"ט סיון תשע"ח – 12.6.18

ד"ר רוני ויינשטיין, ביה"ס לתלמידים מחו"ל, האוניברסיטה העברית

Maran Yosef Karo: A Global Perspective on His Codes of Law

ו' תמוז תשע"ח – 19.6.18

Professor Jonathan Milgram, Department of Talmud and Rabbinics, The Jewish Theological Seminary

מן המזרח הקדום ועד למשנה: הלכות הירושה של התנאים בהקשרן המשפטי והחברתי

י"ג תמוז תשע"ח – 26.6.18

שולחן עגול: השופט בן ציון גרינברגר; הרב עו"ד שמעון יעקבי; עו"ד ענת ליפשיץ; פרופ' דב פרימר; הדיין הרב שלמה שטסמן.

חובת המזונות במשמורת משותפת, בעקבות בע"ם 919/15 פלוני נ' פלונית