תשע"ז

רשימת המפגשים תשע"ז

מפגש ראשון – למשתתפי הקורס בלבד

ז' באדר תשע"ז 5.3.2017

ד"ר הילה בן אליהו, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

"בחזרה להוהפלד"

 

מפגש שני

כ"א באדר תשע"ז 19.3.2017

ד"ר מעוז כהנא, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב

"משפט קסום: מכשפות, גלמים ולידת מבחנה"

 

מפגש שלישי

כ"ח באדר תשע"ז 26.3.2017

ד"ר עירית עופר שטרק, עמיתת מחקר במכון הרטמן ובמרכז למשפט רפואי, ביו-אתיקה ומדיניות בריאות הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. מרצה במכון שכטר למדעי היהדות, מסלול תלמוד והלכה ותכנית מרפא לליווי רוחני

"שיקולים מוסריים בשיח ההלכתי בסוגיות של ריפוי והצלה: עיון בפסיקת הרב אליעזר יהודה ולדנברג במקרים של מות המוח"

 

מפגש רביעי

כ"ז בניסן תשע"ז 23.4.2017,   ערב יום השואה

פרופ' אלימלך וסטרייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

"One Life for Another in the Holocaust: A Singularity for Jewish Law?"

 

מפגש חמישי

י"א באייר תשע"ז 7.5.2017  

ד"ר אבירם רביצקי, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל

"רב סעדיה גאון ויעקוב אלקרקסאני על המבנה הלוגי של המצוות השכליות והשמעיות: לוגיקה וכלאם בוויכוח הקראי–רבני"

 

מפגש שישי  

*המפגש נדחה*  י"ח באייר תשע"ז 14.5.2017  

פרופ' בן ציון רוזנפלד, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו [אמריטוס], אוניברסיטת בר-אילן

"הבטוחות במשפט התלמודי ורקעם ההיסטורי"

 

מפגש שביעי

כ"ה באייר תשע"ז 21.5.2017

Prof. Jay R. Berkovitz, Professor of Jewish History and Chair, Department of Judaic and Near Eastern Studies, University of Massachusetts Amherst

" Parnassim, Poseqim and Dayyanim:  Competing Perspectives on Law and Legal Decision-Making in Early Modern Ashkenaz"

 

מפגש שמיני

ג' בסיוון תשע"ז 28.5.2017

ד"ר שי עקביא ווזנר, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב

"קהילת נמעני החוק וקבלת מצוות בגיור"

 

מפגש תשיעי

י' בסיוון תשע"ז 4.6.2017

ד"ר לוי קופר, פוסט דוקטורנט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"Law in Literature: The Case of Hasidic Lore in Responsa"

 

מפגש עשירי

י"ז בסיוון תשע"ז 11.6.2017

­Dr. Lynn Kaye, Department of Near Eastern Languages and Cultures,  The Ohio State University

 "Time in the Talmud – Spatial, Temporal, and Kinesthetic Concepts of Simultaneity"

 

מפגש אחד עשר

כ"ד בסיוון תשע"ז 18.6.2017

Dr. Alexander Kaye, Department of History, The Ohio State University

"המשפט הישראלי בעיני פוסקי הלכה ציונים דתיים בראשית שנות המדינה"

 

מפגש שנים עשר

א' בתמוז תשע"ז 25.6.2017

השולחן העגול השנתי:  המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט

ייצוג סיעות המיעוט בוועדות של הרשות המקומית

(בעקבות עע"מ 1207/15 רוחמקין נ' מועצת העיר בני ברק)

מנחה: ד"ר הילה בן-אליהו

ד"ר נחמיה אבנרי, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר

ד"ר נטע ברק-קורן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

פרופ' אביעד הכהן, דיקן, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

ד"ר בנימין פורת, ראש המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 

המעוניינים בחומר קריאה מקדים מוזמנים לפנות להילה בן אליהו - Hila.beneliyahu@mail.huji.ac.il