כנס צובה

כנס צובה נערך בשיתוף פעולה בין המכון למשפט עברי בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית; הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב; והפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.

  
מטרת הכנס היא לזמן יחדיו חוקרים במשפט כללי עם חוקרי משפט עברי ללימוד משותף כדי לפתח דיון בין-תחומי רחב. לשם כך נקבעה מתכונת מיוחדת של מושבים המורכבים מהרצאות מבוא משפטיות כלליות, לימוד ודיון בקבוצות מצומצמות של מקורות משפט עברי, והרצאות מסכמות של חוקרי משפט עברי.
  

סרטוני כנס צובא העשיריקישורית לסרטונים של הרצאות הכנס.

סרטוני כנס צובא התשיעיסרטוני היום הראשוןסרטוני היום השניסרטוני היום השלישי.

סרטוני כנס צובא השמיניסרטוני היום הראשוןסרטוני היום השניסרטוני היום השלישי.