תשע"ג

תכנית בשנת תשע"ג:

תאריך:

מרצה:

נושא:

ה' בחשוון תשע"ג, 21.10.2012 

 

ד"ר הילה בן אליהו, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 

מפגש פתיחה: למשתתפי הסדנה בלבד

י"ב בחשוון תשע"ג, 28.10.2012

 

פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

 

בית הדין הרבני בין בג"ץ לבד"ץ: השפעת בג"ץ על מעמדו ההלכתי של בית הדין הרשמי

י"ט בחשוון תשע"ג, 4.11.2012

 

ד"ר רונית עירשי, מרצה בתכנית ללימודי מגדר בבר אילן ועמיתת מחקר במכון הרטמן בירושלים

 

Fertility and Jewish Law – Feminist Perspectives on Orthodox Responsa Literature (2012) pp. 53-110

 

כ"ו בחשוון תשע"ג, 11.11.2012

 

ד"ר בנימין בראון, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית

 

התאגדות מקצועית, זכות השביתה והתחדשות דיני העבודה ההלכתיים: אידיאולוגיה בפסיקות הרבנים קוק, עוזיאל ופיינשטיין

 

ד' בכסלו תשע"ג, 18.11.2012

 

פרופ' דניאל שוורץ, היסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית; פרופ' יאיר לורברבוים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

בין חכמים וכהנים בימי בית שני

 

י"א בכסלו תשע"ג, 25.11.2012

 

פרופ' אריה אדרעי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

 

פולמוס הגיור בישראל בהקשרו ההיסטורי

 

י"ח בכסלו תשע"ג, 2.12.1012     

ד"ר יעקב שפירא, משרד המשפטים והאוניברסיטה העברית

 

מעמדם של ההורים ומחויבות הילדים אליהם התפיסה הארץ ישראלית לעומת התפיסה הבבלית

ג' בטבת תשע"ג, 16.12.2012

 

פרופ' אלימלך וסטרייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

 

הייבום בפסיקתם של דייני ירושלים במאה הי"ט

י' בטבת תשע"ג, 23.12.2012

 

ד"ר מיכאל ויגודה, המחלקה למשפט עברי, משרד המשפטים

 

הערות לטיוטת חוק דיני ממונות, התשע"א-2010, לאור המשפט העברי

י"ז בטבת תשע"ג, 30.12.2012

 

ד"ר יצחק ברנד, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

טובת הנאה

 

כ"ד בטבת תשע"ג, 6.1.2013 

 

ד"ר בנימין פורת, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 

קניין ובלעדיות במשפט האנגלי ובמשפט העברי: שתי גישות עקרוניות

 

ב' בשבט תשע"ג, 13.1.2013

 

ד"ר שובל שפט, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון

 

המרת ענישה בידי אדם בענישה בידי שמים (ולהיפך) בספרות חז"ל

 

ט' בשבט תשע"ג, 20.1.2013

 

Dr. Yishai Kiel, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University

 

The Babylonian Talmud in Its Iranian Context: The Case of Noahide Laws of Incest