תשע"ד

תכנית לשנת תשע"ד

תאריך:

מרצה:

נושא:

ט' בחשוון תשע"ד, 13.10.2013 

ד"ר הילה בן אליהו, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 

מפגש פתיחה: למשתתפי הסדנה בלבד

ט"ז בחשוון תשע"ד, 20.10.2013

 

ד"ר בני פורת, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 

קנין ובלעדיות: שני חזונות, שתי מסורות

 

כ"ג בחשוון תשע"ד, 27.10.2013

 

בן שוורץ, משרד רו"ח סומך חייקין

 

פתרון ביטוחי לבעיית מסורבות הגט

 

ל' בחשוון תשע"ד, 3.11.2013

 

פרופ' דניאל סטטמן, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

 

מוסר והלכה: כמה הערות מתודולוגיות

 

ז' בכסלו תשע"ד, 10.11.2013

 

ד"ר עדי ליבזון, אוניברסיטת בר-אילן

 

תיאוריה של מדיניות רווחה והעיצוב החז"לי של מעשר שני

 

י"ד בכסלו תשע"ד, 17.11.2013

 

ד"ר אבישלום וסטרייך, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן

 

הפקעת קידושין במקורות התלמודיים: לשורשיו של פולמוס חדש-ישן

 

כ"א בכסלו תשע"ד, 24.11.2013

 

פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

 

המשפט העברי בין "לאומי" ל"דתי": הדילמה של התנועה הדתית-לאומית

 

ה' בטבת תשע"ד, 8.12.2013

 

ד"ר יעל וילפנד, פוסט דוקטורנטית, החוג להיסטוריה של עם ישראל , האוניברסיטה העברית

 

"אפילו סוס ואפילו עבד"? צרכים אישיים מול קריטריונים אחידים במתן צדקה

 

י"ב בטבת תשע"ד, 15.12.2013

 

ד"ר שי ווזנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

 

האם העבריין חייב לשאת את עונשו? בחינה מחודשת של עבירת הבריחה ממשמורת

 

י"ט בטבת תשע"ד, 22.12.2013   

 

פרופ' עוזי סגל, פרופסור לכלכלה, Boston College

 

מעגל חוזר – בעיה או פתרון? עיון בסוגיה תלמודית

 

י"ט בטבת תשע"ד, 22.12.2013   

 

Professor Chaim Saiman, Villanova University School of Law

 

Halakhah: The Rabbinic Idea of Law

 

כ"ו בטבת תשע"ד, 29.12.2013

 

פרופ' חנינה בן-מנחם, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 

דבורקין, דוקטרינת הטעות ומשפט עברי

ד' בשבט תשע"ד, 5.1.2013

 

ד"ר מרדכי שוורץ, האוניברסיטה הפתוחה; ד"ר איתי ליפשיץ, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

 

Aggregation of Estimates when Decision by Majority is not Possible