תשע"ו

תכנית לשנת התשע"ו: 

תאריך

מרצה

נושא

ה' חשון תשע"ו, 18.10.15

 

מפגש פתיחה: למשתתפי הסדנה בלבד

י"ב חשון תשע"ו, 25.10.15

ד"ר חיים שפירא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

נישואי בני נח בהלכה התלמודית – בין טבע למשפט

י"ט חשון תשע"ו, 1.11.15

פרופ' אהרן שמש, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן

סתר נזירות 
(פרק מתוך ספר חדש: הנזירות בתקופת בית שני והמשנה)

ג' כסלו תשע"ו, 15.11.15

ד"ר רחל פורסט, פוסט-דוק, האוניברסיטה העברית ופרייה אוניברסיטאט ברלין

Appointing a Representative 
(פרק מתוך ספר חדש: Striving for Justice: A History of Women and Litigation in the Jewish Courts of Medieval Ashkenaz)

י' כסלו תשע"ו, 22.11.15

ד"ר יאיר פורסטנברג, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון

Romanization of early Rabbinic law

י"ז כסלו תשע"ו, 29.11.15

פרופ' גדעון ליבזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

כלליות החוק במשנת הרמב"ם: תגובה לתפיסה המוסלמית?

כ"ד כסלו תשע"ו, 6.12.15

פרופ' יובל סיני, המכללה האקדמית נתניה, וד"ר בני שמואלי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

כותרת מדויקת תימסר בהמשך

א' טבת תשע"ו, 13.12.15

חופשת חנוכה

 

ח' טבת תשע"ו, 20.12.15

ד"ר הילה בן אליהו, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

הקהילה, המקום, ותחולת הדין : המשפט העברי ומקל הנדודים

ט"ו טבת תשע"ו, 27.12.15

פרופ' יצחק ברנד, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

תנאי ומעשה – בין פורמליזם לנטוראליזם

כ"ב טבת תשע"ו, 3.1.16

פרופ' ישי רוזן צבי, החוג לתרבות עברית, אוניברסיטת תל אביב

What if we Got Rid of the "Goy"'

כ"ט טבת תשע"ו, 10.1.16

פרופ' רמי ריינר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון

תקנת הנדוניה לרבנו תם: בין תקנה לפרשנות

ז' שבט תשע"ו, 17.1.16

שולחן עגול

אחריות פלילית בעבירת הריגה, בשל השתתפות במירוץ המכוניות (בעקבות: ע"פ  9647/10 פלוני נ' מדינת ישראל; דנ"פ 404/13 פלוני נ' מדינת ישראל)