קבוצת לימוד חוקרים

במכון פועלת קבוצת לימוד של חוקרי משפט עברי, הנפגשת באופן קבוע ללימוד משותף של יצירות מרכזיות בתחום המשפט העברי.

 

תשע"ז: כתבי ר' מנחם המאירי ובני חוגו

הרצאת פתיחה: Dr. Gregg Stern, The Theory of Halacha in Fourteenth-Century Provence

ט' חשון תשע"ז, 10 בנובמבר 2016

 

תשע"ו: כתבי הרמב"ן (השגות לספר המצוות, דינא דגרמי, תורת האדם)

הרצאת פתיחה: פרופ' חביבה פדיה, הרמב"ן – קווים לדיוקנו כמנהיג רוחני: טקסט, תרבות והיסטוריה. ט' חשון תשע"ו, 22 באוקטובר 2015

הרצאת סיום: ד"ר עודד ישראלי, תפיסתו המשפטית-הלכתית של רמב"ן בהקשריה הקבליים. י' סיון תשע"ו, 16 ביוני 2016

 

תשע"ה: אגרת רב שרירא גאון

הרצאת פתיחה: פרופ' ירחמיאל ברודי, "הקדמה לאגרת רב שרירא גאון". ט"ו סיון תשע"ה, 2 ביוני 2015

הרצאת סיום: פרופ' דוד וייס הלבני, "תפיסת התלמוד המשתקפת מאגרת רב שרירא גאון". י"ג תמוז תשע"ה, 30 ביוני 2015

 

תשע"ג: רמב"ם, מורה הנבוכים, חלק ג

 

תשע"ב: הרב יצחק הלוי הרצוג, The Main Institutions of Jewish Law

 

תש"ע-תשע"א: שורשי המצוות, ספר המצוות לרמב"ם