חדשות ועדכונים מן המכון למשפט עברי, ראש השנה תשע"ז