סגל

מנהל המכון

 

בנימין פורת
ד"ר בנימין פורת

 

 

 
  

הועדה האקדמית

 

דוד וייסברוד
פרופ' דוד וייסברוד

אדם חפרי
ד"ר אדם חפרי

פלטאו
פרופ' דיוויד פלאטו
סיליה פסברג
פרופ' סיליה פסברג

 

 

  

חוקרים ועמיתים

 

  

שמשון אטינגר
פרופ' שמשון אטינגר

חנינה בן מנחם
פרופ' חנינה בן מנחם

איתמר ורהפטיג
ד"ר איתמר ורהפטיג
גדעון לייבזון
פרופ' גדעון ליבזון

ברכיהו ליפשיץ
פרופ' ברכיהו לפשיץ

פלטאופרופ' דיוויד פלאטו

מרדכי ראבילופרופ' מרדכי ראבילו 

אליאב שוחטמן
פרופ' אליאב שוחטמן

הילה בן אליהו
ד"ר הילה בן אליהו

  

 

 

  

פוסט דוקטורנטים

 

  

איילת ליבזון
ד"ר איילת ליבזון

יואל קרצ'מר-רזיאל
ד"ר יואל קרצ'מר-רזיאל

  

 

 

  

מזכירת המכון

 

  

אסתי דויטש
גב' אסתי דויטש