המקורות הספרותיים של המשפט העברי

מעת לעת יינתן קורס שעניינו היכרות עם המקורות הספרותיים של המשפט העברי. במסגרתו נארח את מיטב חוקרי מדעי היהדות אשר יפרשו את תמונת המחקר העדכנית בתחומם, ובהשקה שבין תחומי מחקרם לבין חקר המשפט העברי.

  

רשימת ההרצאות:

 

הרצאה ראשונה

החוק המקראי: קווים לדמותו ולאופיו 

פרופ' ברוך שורץ, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

הרצאה שניה:

ספרות בית שני - פרושים וכוהנים ומה שביניהם

פרופ' כנה ורמן, אוניברסיטת בן-גוריון

 

הרצאה שלישית:

קולות 'נשכחים' במדרשי ההלכה - עיון בפרשת רוצח בשגגה בספרי זוטא במדבר

הלל בייטנר, החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה בעברית בירושלים

 

הרצאה רביעית

 ספרות התנאים

ד'ר יאיר פורסטנברג, מלגאי מנדל, סכוליון, האוניברסיטה העברית.

 

הרצאה חמישית

התלמוד הבבלי – התהוות, עריכה ומסירה

ד'ר יואב רוזנטל החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

הרצאה ששית

תלמוד ירושלמי

פרופ' לייב מוסקוביץ', המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן  

 

הרצאה שביעית

ספרות הגאונים

ד'ר עוזיאל פוקס, החוג לתורה שבל פה, מכללת הרצוג, המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה, אוניברסיטת בר-אילן

 

הרצאה שמינית

סיור במכון לכתבי יד בספריה הלאומית.

 

הרצאה תשיעית

חקר גניזת קהיר

פרופ' יעקב שויקה, פרופסור אמריטוס אוניברסיטת בר אילן וראש 'גנזים' – פרויקט פרידברג לחקר הגניזה

 

הרצאה עשירית

ספרות ההלכה בספרד במאות ה- 13 וה – 14  

ד'ר יהודא גלינסקי, המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה, אוניברסיטת בר-אילן

 

הרצאה אחת עשרה

ספרות ההלכה של בעלי התוספות בצרפת במאות ה-12 וה- 13

ד'ר יהודא גלינסקי, המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה, אוניברסיטת בר-אילן

 

הרצאה שתים עשרה

בצילן של מעצמות הלכתיות: אשכנז ופרובאנס בימי הביניים 

ד'ר פנחס רוט, המחלקה למחשבת ישראל ע'ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן גוריון