ההיבטים ההשוואתיים של חקר המשפט העברי

רשימת הרצאות:


מפגש ראשון

הערות על משפט משווה קדום

ד"ר הילה בן אליהו, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית (מפגש סגור לסטודנטים בלבד)

 

מפגש שני

משפט המזרח הקדום

ד"ר פיליפ ווקוסבוביץ, אוצר ראשי, מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

 

מפגש שלישי

על נהרות בבל – מסמכי אל יהודו

פרופ'  וואין הורוביץ, ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, מדור אשורולוגיה, האוניברסיטה העברית

 

מפגש רביעי

משפט פרסי 

ד"ר שי סקונדה, עמית במכון בובר ומרצה במדע דתות ובספרות עברית, האוניברסיטה העברית.

 

מפגש חמישי

משפט פרסי 

ד"ר שי סקונדה, עמית במכון בובר ומרצה במדע דתות ובספרות עברית, האוניברסיטה העברית.

 

מפגש שישי

משפט רומי

ד"ר יעקב שטרן, מלמד משפט רומי, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית

 

מפגש שביעי

On the Problem of Roman Influence on the Halakhah and Normative Self-Definition in Judaism

ד"ר יאיר פורסטנברג, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון

 

מפגש שמיני

Legal Fictions in Rabbinic Law

פרופ' לייב מוסקוביץ', המחלקה לתלמוד ותורה שבעל-פה, אוניברסיטת בר אילן


מפגש תשיעי

משפט כנסייתי קדום 

ד"ר יפעת מוניקנדם, עמיתי בובר במדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית


מפגש עשירי

משפט קנוני  ימי הביניים 

ד"ר יפעת מוניקנדם, תכנית בובר במדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית


מפגש אחד עשר

משפט מוסלמי 

פרופ' אמריטוס גדעון ליבזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית


מפגש שנים עשר

זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו

פרופ' אמריטוס גדעון ליבזון, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית